Audyt biznesowy

Audyt jest niezależną diagnozą, której wynikiem jest ustalenie działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych lub budżetowych przedsiębiorstwa.
Audyt może dotyczyć także wybranych aspektów działalności firmy czy wdrożonych lecz nieefektywnie działających rozwiązań.
Dzięki naszemu doświadczeniu na różnych stanowiskach, realizacji wdrożeń w wielu branżach i z firmami o różnorodnych potrzebach, nasze audyty dają możliwość benchmarkingu z najlepszymi w branży.

Celem audytu jest wskazanie kierunku oraz uzgodnienie zakresu mapy drogowej zmian służącej osiągnięciu celów przedsiębiorstwa.

Audyt to przede wszystkim dla organizacji, które stoją przed wyzwaniem znaczących zmian, nowej strategii czy ambitnego budżetu, a także dla firm, które chcą podjąć decyzje oparte na danych i faktach oraz zaplanować najbardziej efektywną ścieżkę osiągnięcia celów firmy.

Audyt swoim zakresem obejmuje ocenę stanu obecnego wybranych obszarów oraz wytyczne do ich doskonalenia (szacowany potencjał, możliwe kierunki działań, narzędzia doskonalenia).

Konsultacje biznesowe

• doradztwo operacyjne – polegające na optymalizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa w taki sposób, aby maksymalnie poprawić jego efektywność
• doradztwo strategiczne – polegające na opracowaniu i wdrożeniu strategii, dzięki której działania podejmowane przez naszych klientów zapewnią im wymierne korzyści.

Projekty

Cykl warsztatów szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowych ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu.
Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w sposobie pracy zespołu poprzez zaangażowanie pracowników w ocenę sytuacji, projektowanie rozwiązań, przebudowę i uproszczenie procesów.
Pomagamy projektowo organizacjom, przed którymi postawiono cel, jednak w zespole brakuje wiedzy lub umiejętności by go osiągnąć i zapewnić trwałość rozwiązań.
Plan projektu poprzedzony jest analizą stanu obecnego w kontekście stawianych celów. W toku projektu zespół pozyskuje wiedzę i umiejętności, wykorzystuje je do projektowania rozwiązań, ich wdrożenia oraz utrzymania. Projekt kończy się cyklem przeglądów służących zapewnieniu trwałości rozwiązań i osiągnięcia założonego celu.

Coaching oraz szkolenia

Wyróżnikiem naszych szkoleń jest fakt, że naprawdę wiemy, o czym mówimy. Jesteśmy praktykami, wiemy co działa, a co generuje wyzwania. Potrafimy odpowiedzieć na trudne pytania uczestników, bo to, o czym mówimy zweryfikowaliśmy wielokrotnie w praktyce. Nasze szkolenia są nie tylko merytoryczne, ale i praktyczne. Mówimy, co robić, ćwiczymy, jak robić i dyskutujemy, dlaczego robić właśnie tak.
Wszystkie szkolenia otwarte możemy przeprowadzić również w formie zamkniętej dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb.

Akademie, kursy i programy

Tworząc nasze kursy i programy skupiamy się na rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych do realizacji zadań na wybranym stanowisku lub w dziale.
Nasze programy układamy bazując na aktualnych wyzwaniach rynku pracy, potrzeb przedsiębiorstw, aktualnego stanu wiedzy i rozwiązań sprawdzonych w praktyce.
Każdy nasz kurs i program to aktywna praca podczas zajęć i pomiędzy nimi, a także możliwość indywidualnych konsultacji.
Wszystkie kursy i programy możemy przeprowadzić również w formie zamkniętej.