O czym Prezes firmy wie lub powinien wiedzieć w związku z zarządzaniem zmianą?

Stosowanie efektywnych metod zarządzania projektem zmiany opartych na cyklu zwinnego zarządzania zmianą powinno być oczywiste dla prezesów firm i innych sponsorów projektów zmian z kilku powodów:

Po pierwsze w obszarze it, gdzie z powodzeniem stosowane są metodyki oparte na cyklach „Sprawdź i Dostosuj” – np. Scrum i Agile

Po drugie rozwój pracownika i organizacji przebiega zgodnie z cyklem Kolba- „doświadczenie -refleksja uogólnienie- praktyka”

Po trzecie od lat znane i stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach zwłaszcza japońskich podejście na cyklu Deminga PDCA- Plan Do Check Act

Czwarte to szybko rozwijające się nowe firmy, nowe startupy wykorzystujące metodykę adaptacyjną Lean startup.

I ostatnie, równie ważne to kreowanie wiedzy w organizacji, które przebiega zgodnie z opisaną przez Nonakę i Takeuchi’ego Spiralą tworzenia wiedzy.

Wszystkie te przesłanki i badania pokazują, że dzisiaj przywódcy zmian mają dwa wyjścia: Zmienić podejście do zarządzania zmianą albo trwać w nieefektywności.
Rzeczywista zwinność wymaga zaangażowania ludzi, a to obliguje do oddania między innymi autonomii i prawa podejmowania ryzyka.
Oznacza to, że przekazanie przez zarządzających sporej części odpowiedzialności pracowników na wszystkich poziomach organizacji to nie jest prosta decyzja i wielu z nas może mieć z nią opory.Główne postrzegane źródła zagrożenia które wyzwalają nasze reakcje i wpływają na nasze zmiany to przede wszystkim: status,pewność, autonomia, związki oraz moralność. Zapraszam do kolejnej części opisującej powyższe kategorie ryzyk i zagrożeń.