Badanie kultury organizacyjnej w zarządzaniu zmianą

Kultura organizacyjna odnosi się dzisiaj przede wszystkim do norm, zachowań i wartości wspólnych dla grupy osób, zatem w kontekście zarządzania zmianą prowadzi do zmian w kulturze. Część z nich dotyczy wybranych norm zachowania oraz budowy nowych nawyków organizacyjnych, a inne bardziej przenikliwie modyfikują wartości firmowe.
Istnieją także takie zmiany, które są skoncentrowane na zmianie kultury organizacyjnej.
W związku z tym warto posiadać i znać narzędzia, które są w stanie kompleksowo zdiagnozować kulturę organizacyjną firmy przed rozpoczęciem zmian, a także opisać oczekiwany jej stan w przyszłości.
Jednym z ciekawych i bardzo precyzyjnych narzędzi jest kwestionariusz OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), dzięki któremu możemy porządkować główne wartości kulturowe i formy organizowania się, ale także pozostałe cechy danej organizacji: role przywódcze, kryteria efektywności i podstawowe reguły zarządzania.