16 lut, 2022

Jak doskonalić zarządzanie zmianą?

Aktualna sytuacja biznesowa zarówno w kontekście czynników zewnętrznych (np. pandemia, nowe technologie), jak i wewnętrznych (kultura organizacyjna, strategia, cele) wymaga od nas umiejętności płynnego działania w ciągłej zmianie.

Bardzo ciekawy raport „VI Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą” przeprowadzone przez Ogólnopolską Szkołę Zarządzania zmianą pokazuje jednoznacznie gdzie znajdują się obszary do doskonalenia naszych technik zwinnych, które używamy do prowadzenia i dostosowywania się do zmian w naszych organizacjach.

Top kluczowych rekomendacji wpływających na skuteczność osiąganych celów w ramach Change Management to:

 1. Leadership:
  • Najbardziej efektywne są zespoły złożone z różnorodnych obszarów i odmiennych kompetencji (managerowie, pracownicy, eksperci dziedzinowi)
  • Uprawomocnienie pracowników do współtworzenia planu działań wdrożenia w życie wizji zmiany, zwiększenie samodzielności zespołów

 1. Wsparcie ekspertów zewnętrznych
  • Nieustanny rozwój kompetencji projektowych managerów prowadzonych zmiany
  • Korzystanie z usług konsultantów zewnętrznych, najlepiej w wyspecjalizowanej dziedzinie/branży, w której realizowana jest zmiana

 1. Bądźmy Agile
  • Wdrażanie zmian pilotażowo, przeprowadzanie eksperymentów.
  • Planowanie iteracyjne pracy w oparciu o lesonss learnd z poprzednich zmian.
  • Kaskadowanie zmian na mniejsze części i podzespoły. Ustalenie priorytetów i trzymanie się ustalonej  MoSCoW

 1. Wykorzystywanie sytuacji trudnych do motywowania zespołu
  • Stawianie ambitnych celów i wyzwań możliwych w prosty sposób do opomiarowania (KPI)
  • Postawa ambasadora zmiany, zamiana problemów na wyzwania

 1. Wykorzystywanie nowych technologii i narzędzi zwinnych
  •  Korzystanie z możliwości pracy zdalnej i hybrydowej oraz dedykowanych aplikacji
  • Używanie technik zwinnych, tj. Nieformalne spotkania (np. Lean Coffee), Iteracyjne planowanie, Tablice Kanban, Kanwy biznesowe, Badanie kultury organizacyjnej, Badania pracowników (np. DISC, FRIS), Retrospektywy

 1. Komunikacja to podstawa zaangażowania zespołu
  • Otwarta, dwukierunkowa komunikacja uwzględniająca nasze emocje jako źródło informacji, a nie źródło dezorganizacji
  • Stała weryfikacja i dbałość o zrozumienie celów

Źródło: Raport: VI Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, J. Rubin, W. Grabowski, M. Naumiuk (red.), Szkoła Zarządzania Zmianą, Wrocław 2021

13 lut, 2022

Jak leanować żeby nie zwariować

W jaki sposób dobrać działania LEAN w organizacji?


To bardzo częste pytanie zadawane przez managerów, szefów firm, którzy chcieliby, aby ich organizacje funkcjonowały efektywniej, produktywniej i zwinnie.

Eksperci od Lean mówią:
🤞 Zacznij od Strategii, narzędzia Lean używaj później
🤞 Jakie Value Stream Mapping?!?, na początek musisz mieć Hoshin Kanri
🤞 W jaki sposób chcesz budować dojrzałe środowisko procesowe skoro nie masz standardów? 5S i standaryzacja to podstawa
🤞 Zróbmy analizę procesów, a później zaplanujemy dalsze działania
🤞 Zmapujmy procesy, a następnie zaprojektujmy stan docelowy
🤞 Wpiszmy filozofię Lean w kulturę firmy, a potem planuj działania

Tak mówili… ale czy jest złota recepta na sukces?…

❓Bo dlaczego firma z opracowanymi celami według Management by Objectives musi zaczynać od strategii, skoro już ją ma?
❓Dlaczego będąc organizacją strice projektową na siłę wdrażać narzędzia lean?
❓Jaki sens ma 5S i cały leanowy Visual Management skoro 90% procesów w danej firmie jest w pełni zdigatalizowane i zwizualizowane?
❓ Po co filozofować na siłę, jeśli organizacja ma swoją filozofię, a chce jedynie ją udoskonalić dzięki „szczupłym praktykom”?

No właśnie. Wypadałoby teraz zrobić 5 x dlaczego 😉

Dlatego po 13 latach kręcenia się na Leanie wierzę w to, że możemy pomagać firmom dobrać odpowiednio dopasowane działania do potrzeb każdej organizacji, uwzględniając jej kulturę, specyfikę pracy, strategię, niezależnie czy jest ona czerwona, zwinna, czy też turkusowa.