Audyty

Oferujemy przede wszystkim realną pomoc w optymalizacji wyników. Przeprowadzamy audyty, na bazie których formułujemy zalecenia poprawy i pomagamy wdrażać je w życie tak, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Coaching i szkolenia

Wyróżnikiem naszych treningów jest doświadczenie połączone z kroplą teorii. Jesteśmy praktykami, dzielimy się tym co działa i pomagamy Ci w osiąganiu Twoich wyzwań.

Projekty

Pomagamy poznać i rozwinąć dojrzałość projektową Twojej firmy oraz realizujemy wspólnie cykl warsztatów szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowych ukierunkowany na osiągnięcie Twojego celu.

Konsultacje biznesowe

Umożliwiamy indywidualne konsultacje dla Twoich aktualnych wyzwań biznesowych w obszarze doskonalenia procesów. Dopasowujemy działania do uwarunkowań i kultury Twojej organizacji.

Ostatnie wpisy na blogu

18 kwi, 2022

Jak rozwinąć pewność siebie?

Analizując wiele badań psychologicznych trafiłam na pewną tezę: 'Wiedza o sobie samym jest jednym z podstawowych elementów sprzyjających osiąganiu sukcesów.’Człowiek ma jednak wrodzoną niezdolność do samooceny i potrzebuje lustra społecznego, aby ocenić swoje „ja”. Innych „rozszyfrowujemy”, a raczej oceniamy szybko, opisanie siebie przychodzi nam znacznie trudniej. Niemiecki coach Hanns-Georg Wolff opracował ego-coaching – pracę, którą każdy może wykonać samodzielnie. Celem takiego treningu jest przekonanie, że sukces zależy od nas samych, trzeba jednak obiektywnie ocenić własne możliwości.W ostatnim tygodniu zebrałam kilka najciekawszych punktów, które miałam sposobność zaobserwować i zdefiniować podczas sesji coachingowych i spotkań z zespołem:

✔️Zdefiniuj sobie kierunek- Chcę być świadoma swoich mocnych stron i opracować plan jak je mogę wykorzystać.

✔️Przestudiuj siebie – Masz zbyt wyraźne piegi lub krzywe kolana? Bez nich nie byłabyś przecież sobą:) Unikalność, to jest to!

✔️Walcz ze złymi nawykami – Mózg produkuje około 85 000 myśli dziennie. To od Ciebie zależy, które myśli złapiesz, które wyłączysz, a które będą działać w tle jako „wygaszacz ekranu” 🙂

✔️Myśl o sobie pozytywnie – Poczucie własnej wartości to realistyczna, doceniająca opinia o sobie. Poza tym jeśli masz zająć się biznesem, w którym prawie wszyscy Cię będą lubić- otwórz lodziarnie 😉

✔️Szukaj dobrych stron złych sytuacji – to problemy, trudne momenty nas umacniają, a nie sytuację, w których wszystko idzie dobrze.

✔️Śmiej się, jeśli nie to innych do chociaż do siebie – nadmierna stagnacja powoduje nagromadzenie złości i wewnętrzne urazy.

✔️Nie zazdrość innym – Nie rób 5 fakultetów tylko dlatego, że ktoś ma 4. Zamiast mówić: „ja tego nie umiem”, powiedz: „jeszcze tego nie umiem”

✔️Oswajaj swoje lęki – Świadomość tego, co wywołuje lęk, pomaga w budowaniu ścieżki pokonania go. Walka z samym sobą jest najtrudniejsza, ale to najlepsza forma wygranej.

✔️Słuchaj krytyki, pamiętaj jednak, aby wybrać jej źródło. Informacja od osoby, której na Tobie zależy jest bezcennym prezentem dla samodoskonalenia.

6 kwi, 2022

Biznes w kobiecym stylu?

Dyskusja na temat pozycji kobiet w biznesie opiera się często wokół tzw. kobiecego stylu zarządzania. „Badania wykazują, że osoby zajmujące specyficzne stanowiska zaczynają się zachowywać zgodnie ze stereotypem. Mówiąc krótko – mężczyźni wykonujący kobiece zawody (np. pracownicy administracyjni) przeprogramowują się na kobiecy styl zarządzania. Kobiety wykonujące męskie zawody (np. menedżerowie wyso-kiego szczebla lub handlowcy) zaczynają przeprogramowywać się na zachowania typowo męskie. W dłuższym okresie, jeśli kobiety obronią swoje wartości, to pewnie wpłyną na zachowania męskich części zarządów i rad nadzorczych. Właśnie wprowadzanie kobiecego stylu zarządzania do kultury firm jest koronnym argumentem wpływającym na korzyści wynikające z różnorodnego zespołu. Styl zarządzania kobiet i mężczyzn różni się. Tylko współistnienie obu modeli przynosi synergię i pełną efektywność.Natomiast co w kwestii Kwot w biznesie? Oto kilka argumentów ZA oraz PRZECIW:

✅Pomimo, że kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni (60% absolwentów/ek szkół wyższych to kobiety) nadal jedynie 12% kobiet zasiada w zarządach największych spółek notowanych na giełdzie w Europie i tylko 3% pełni funkcję prezesa.
✅Zgodnie z wynikami wielu niezależnych raportów i badań, m.in. McKinsey & Company, Catalyst, czy Raportu Credit Suisse Research Institute obecność kobiet w zarządach powoduje lepsze wyniki finansowe firmy, m.in. wyższy zysk, niż w firmach zarządzanych wyłącznie przez mężczyzn. Im większa obecność kobiet wśród decydentów spółki, tym lepszy wynik finansowy.
✅Przykład Norwegii pokazuje, że wprowadzenie zmian prawnych pozytywnie wpływa na otwieranie kobietom możliwości zasiadania w zarządach. „W Norwegii mamy wiele świetnie wykształconych
kobiet. 79 proc. kobiet pracuje. Mamy rozwiązania, które pomagają dzielić rodzinne obowiązki między rodziców – np. urlop wychowawczy, w tym dziesięć tygodni zarezerwowane dla ojców,
zasiłek rodzinny – i dlatego tak wiele kobiet po urodzeniu dziecka wraca do pracy. Także do zarządów i rad nadzorczych” – mówi Arni Hole, dyrektorka generalna w norweskim ministerstwie dzieci, równości i społecznego wykluczenia.4
✅Na braku kobiet w zarządach traci całe społeczeństwo, które poniosło koszt wykształcenia tych osób.
„Wykluczanie kobiet ze stanowisk menedżerskich i dyrektorskich oznacza rezygnację z wiedzy, doświadczeń i kreatywności połowy populacji. Jest to niewątpliwie duże marnotrawstwo
zasobów”.5
✅Włączenie kobiet do zarządu może spowodować również zmianę społeczną, m.in. zmianę postrze-
gania roli społecznej kobiet.

❎”Wprowadzenie kwot jest „ingerencją w autonomię spółek, w wolność gospodarczą oraz prawo własności”2

❎„Same kwoty nie wystarczą, aby faktycznie zwiększył się dzięki nim w zarządach udział świetnie przygotowanych kobiet, konieczne są dobrze funkcjonujące instytucje opiekuńcze, umożliwiające pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym”3

❎Tzw. złote spódniczki” – w zarządach może zasiąść niewielki procent tych samych kobiet, w ten sposób zachowana zostanie kwota, ale bez relatywnej zmiany. Kobiety mogą przestać się starać.

❎Same kwoty nie wystarczą, jeśli firma nie wprowadza strategicznego zarządzania różnorodnością.

2.http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl/roznorodnosc/zarzadzanie-roznorodnoscia—artykuly.html?id=20

3.http://kulturaliberalna.pl/2012/10/16/seierstad-spytek-bandurska-jarosz-mazgal-czy-kobiety-w-spolkach-zatrzymaja-kryzys/

4.http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,114757,12439090,Arni_Hole__wiecej_kobiet__wieksze_zyski.html 5. http://www.kartaroznorodnosci.pl/public/files/gender_index_przewodnik-1350909906.pdf

5.http://www.kartaroznorodnosci.pl/public/files/gender_index_przewodnik-1350909906.pdf